!ברוכים הבאָים Brukhim-haboim! Welcome!

זײַט איר באַגריסט צו אונדזער נײַער װעבזײַט! 

דער קאָמיטעט פֿאַר ײִדיש דערפֿרײט זיך אַז איר באַזוכט אונדזער נײַע הײם. קוקט זיך אַרום און מאַכט זיך באַקװעם! איר קענט זען אַלע אונדזערע איצטיקע קלאַסן אונטער דער "קלאַסן" טײל, אױפֿזוכן קומענדיקע פּראָגראַמען בײַ "קומענדיקע פּראָגראַמען", און זען אַלע די רעקאָרדירונגען פֿון אונדזערע פֿאַרגאַנגענע רעפֿעראַטן און פּראָגראַמען בײַ אונדזער אַרכיװ.

מיר פּלאַנירן אױך אַרױסצוגעבן נײַע בלאָג-פּאָסטן װעגן ײִדישע שפּראַך און קולטור, אױף ײִדיש און אױף ענגליש, אַרײַנשליסנדיק דעם פּאָפּולאַרן רובריק פֿון Gerry Kane.

 

 

 

Welcome to our new website!

The Committee for Yiddish is thrilled to have you visit our new home. Have a look around! You can check out the "Classes" section to see what classes are on offer this semester, see what exciting talks are coming soon under "Upcoming Programs", and watch the recordings of our past programs in our Archive.

We're also planning to publish regular blog posts in Yiddish and English, including the popular Yiddish column by Toronto's own Gerry Kane.

Watch this space!